štvrtok 20. októbra 2011

Marcel Dzama

Tento príspevok je pre tých, čo sa pýtajú na hranicu medzi ilustráciou a voľným umením, prípadne na "povolenú" mieru ilustratívnosti :) Marcel Dzama (CAN, pracujuci v NY) vlastne vôbec nie je ilustrátor. Okrem akvarelu a perokresby sa venuje soche, maľbe, koláži a filmu.
This post is for those who ask about the border between illustration and 'free' art, or "allowed" degree of illustrative strategies. Marcel Dzama (CAN, now in NY) is not an illustrator. Besides ink and watercolor drawings he also works extensively in sculpture, painting, collage, and film.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára