utorok 13. novembra 2012

Nová vizuálna podoba časopisu Slniečko / New visual identity of children's magazine Slniečko
Nová vizuálna podoba SLNIEČKA,
najstaršieho slovenského mesačníka pre deti.

 
Vo februári 2012 poverilo Literárne informačné centrum Asociáciu ilustrátorov vypracovaním auditu ku grafickej a ilustračnej časti časopisu Slniečko. Zároveň poverilo ASIL vypísaním a realizáciou súťaže grafických návrhov na novú hlavičku, logo a layout.

Do súťaže boli asociáciou oslovené dve profesionálne dizajnérky, Kataríina Czikorová, Martina Rozinajová. Súťaže sa zúčastnili aj študenti z Katedry vizuálnej komunikácie na VŠVU pod vedením Ondreja Gavaldu:

Andrej Čanecký
Jakub Dušička
Lukáš Škulec
Pavol Capovčák
Silvia Žoltická
Veronika Kořínková
Ivana Palečková
Barbora Gavláková
Vojtech Ruman
Peter Vido

31. októbra zasadala výberová porota zostavená Asociáciou ilustrátorov, ktorá
vybrala víťazný návrh a doporučila ho ako nový dizajn Slniečka pre Literárne informačné centrum.

Porota na vizuál časopisu Slniečko

Mgr. art. Mária Rojko
TOTO kultúrne ihrisko, o.z., grafická dizajnérka

Mgr. Art. Eva Péč Brezinová, ArtD.
Vedúca ateliéru grafického dizajnu, katedra Vizuálnej komunikácie, VŠVU

Viera Hojnošová Mgr.,
špeciálna pedagogička, psychoterapeutka

Mgr. Daniela Cigáňová
Pedagóg, CZŠ Narnia, venuje sa kreatívnym postupom a individuálnemu rozvoju žiakov

Mgr. Art. Ondrej Gavalda
Pedagóg na VŠVU, grafický dizajnér

Mgr. Art. Julo Nagy
ASIL, asociácia ilustrátorov, grafický dizajnér

– – – – – – – – –

Výberová porota zasadala za účasti riaditeľky Literárneho informačného centra,
Miroslavy Vallovej, šéfredaktora Ondreja Sliackého a zástupkyňi šéfredaktora Ľubici Kepštovej.

Víťazným návrhom sa stal logotyp Slniečka od Andreja Čaneckého a dizajn, layout Slniečka od Jakuba Dušičku. Výberová komisia týmto doporučuje Literárnemu informačnému centru tieto dva návrhy skombinovať a použiť ako nový dizajn Slniečka pre najbližšie obdobie.

– – – – – – – – –

Časopis Slniečko, ktorý vydáva Literárne informačné centrum, je určený žiakom 1.-5. ročníka základných škôl. Jeho základným cieľom je formovať estetické a mravné vedomie dieťaťa a súčasne stimulovať progresívne trendy vo vývine pôvodnej beletristickej tvorby pre deti.
Obsahová náplň časopisu je zameraná na prezentáciu kvalitnej literárnej produkcie a umeleckej ilustrácie pre deti. Svoje tradičné zastúpenie v skladbe časopisu má autorská a ľudová rozprávka, povesť, poézia, kreslený seriál, literárne doplňovačky a čítanie pre najmenších v intenciách charakteristiky Slniečka ako rodinného detského časopisu.

www.litcentrum.sk/slniecko

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára